Employees

Experimental Infection Research

Prof. Dr. Kalinke, Ulrich
Executive Director

twincore(at)twincore.de
(0)511-220027-111
(0)511-220027-186

Prof. Dr. Ulrich Kalinke ist Geschäftsführender Direktor des TWINCORE, Zentrum für Experimentelle…


[more]
Prof. Dr. Pessler, Frank
Research Group Leader

frank.pessler(at)twincore.de
(0)511-220027-167
(0)511-220027-186
Dr. Graalmann, Theresa
Group Leader

theresa.graalmann(at)twincore.de
(0)511-220027-222
(0)511-220027-186
Alam, Tarik
Master student

tarik.alam(at)twincore.de
(0)511-220027-182
(0)511-220027-186
Aringo, Angela
PhD student

angela.aringo(at)twincore.de
(0)511-220027-189
(0)511-220027-186
Dr. Bartsch, Yannic
Research Group Leader

yannic.bartsch(a)twincore.de
(0)511-220027-xxx
(0)511-220027-186
Baumann, Kira
Technician

kira.baumann(at)twincore.de
(0)511-220027-110
(0)511-220027-186
Dr. Becker, Jennifer
Postdoctoral Fellow

jennifer.becker(at)twincore.de
(0)511-220027-183
(0)511-220027-186
Bruhn, Matthias
PhD student

matthias.bruhn(at)twincore.de
(0)511-220027-182
(0)511-220027-186
Busker, Lena
PhD student

lena.busker(at)twincore.de
(0)511-220027-198
(0)511-220027-186
Chen, Chutao
PhD student

chutao.chen(at)twincore.de
(0)511-220027-172
(0)511-220027-186
Costa, Bibiana
PhD student

bibiana.costa(at)twincore.de
(0)511-220027-163
(0)511-220027-186
Ehlers, Christine
PhD student

christine.ehlers(at)twincore.de
(0)511-220027-222
(0)511-220027-186
Elbalkini, Mohamed
master student

elbalkini(at)twincore.de
(0)511-220027-222
(0)511-220027-186
Engelhardt, Anna
student assistant

anna.engelhardt(at)twincore.de
(0)511-220027-xxx
(0)511-220027-186
Gehnen, Tabea
voluntary academic year participant

tabea.gehnen(at)twincore.de
(0)511-220027-198
(0)511-220027-186
Gern, Olivia Luise
PhD student

olivia-luise.gern(at)twincore.de
(0)511-220027-163
(0)511-220027-186
Greimel, Elisabeth
Master student

elisabeth.greimel(at)twincore.de
(0)511-220027-183
(0)511-220027-186
Guderian, Melanie
Technician

melanie.guderian(at)twincore.de
(0)511-220027-xx
(0)511-220027-186

Melanie Guderian machte Anfang 2012 ihren Abschluss zur Biologisch-Technischen Assistentin an der…


[more]
Dr. Janecek-Erfurth, Elisabeth
Referee to the Director of the Institute for Experimental Infection Research/Management

elisabeth.janecek-erfurth(at)twincore.de
(0)511-220027-189
(0)511-220027-186
Jänke, Christine
Technician

christine.jaenke(at)twincore.de
(0)511-220027-222
(0)511-220027-186
Krajewski, Luise
PhD student

luise.krajewski(at)twincore.de
(0)511-220027-183
(0)511-220027-186
Lange, Berenike
Technician

berenike.lange(at)twincore.de
(0)511-220027-110
(0)511-220027-186
Mulenge, Felix
PhD student

felix.mulenge(at)twincore.de
(0)511-220027-163
(0)511-220027-186
Neu, Frieder
PhD student

037061(at)rsu.edu.lv
(0)511-220027-167
(0)511-220027-186
Obara, Maureen
PhD student (ZIB Program)

maureen.obara(at)twincore.de
(0)511-220027-198
(0)511-220027-186
Parr, Nicara
research assistant

nicara.parr(at)twincore.de
(0)511-220027-222
(0)511-220027-186
Dr. Pavlou, Andreas
Postdoctoral Fellow

andreas.pavlou(at)twincore.de
(0)511-220027-163
(0)511-220027-186
Rahmel, Katharina
Master student

katharina.rahmel(at)twincore.de
(0)511-220027-183
(0)511-220027-186
Sadeghi, Marta
PhD student

marta.sadeghi(at)twincore.de
(0)511-220027-182
(0)511-220027-186
Salam, Abdus
PhD student

abdus.salam(at)twincore.de
(0)511-220027-182
(0)511-220027-186
Schönknecht, Artem
StrucMed student

artem.schoenknecht(at)twincore.de
(0)511-220027-183
(0)511-220027-186
Shandheep, Aparna
PhD student

aparna.shandheep(at)twincore.de
(0)511-220027-189
(0)511-220027-186
Skerra, Jennifer
Technician

jennifer.skerra(at)twincore.de
(0)511-220027-110
(0)511-220027-186
Dr. Spanier, Julia
Postdoctoral Fellow

julia.spanier(at)twincore.de
(0)511-220027-183
(0)511-220027-186
Dr. Waltl, Inken
Postdoctoral Fellow

inken.waltl(at)twincore.de
(0)511-220027-183
(0)511-220027-186
Dr. Waqas, Fakhar
Postdoctoral fellow

fakhar.waqas(at)twincore.de
(0)511-220027-165
(0)511-220027-186
Dr. Ziegler, Annett
Postdoctoral Fellow

annett.ziegler(at)twincore.de
(0)511-220027-182
(0)511-220027-186
Zwilling, Ina
StrucMed student

ina.zwilling(at)twincore.de
(0)511-220027-222
(0)511-220027-186